5 کلمه حرفی که به یک لیست ختم می شوند - سرنخ ها و نکات وردل

در اینجا ما یک لیست کلمه از تمام کلمات 5 حرفی که به A ختم می‌شوند ارائه می‌کنیم تا به حل معمای Wordle که در حال حاضر حل می‌کنید کمک کنیم. تعداد زیادی کلمه پنج حرفی وجود دارد که با حرف A تمام می شود و اگر حرف آخر پاسخ Wordle شما A باشد، می توانید این لیست را بررسی کنید تا بقیه را بفهمید.

Wordle از شما می خواهد که هر روز یک پازل جدید را حل کنید که شامل 5 کلمه حرف در شش تلاش است. توسعه دهنده ای به نام جاش واردل این بازی را ساخت و به نیویورک تایمز فروخت. از سال 2022 توسط این شرکت ایجاد و منتشر شده است.

می توانید با دانلود برنامه Wordle یا با مراجعه به وب سایت NYT از Wordle در دستگاه تلفن همراه خود لذت ببرید. این یک بازی ساده است که در آن سه رنگ در جعبه های شبکه به شما بازخوردی درباره یک کلمه پنج حرفی می دهد تا هر روز حدس بزنید.

5 کلمه حرفی که به A ختم می شوند چیست؟

در این مقاله تمام کلمات 5 حرفی که به حرف A ختم می شوند را خواهید آموخت. پازل های Wordle مربوط به این کلمات ممکن است برای شما چالش برانگیز باشد زیرا تعداد گزینه های حدس زدن یک کلمه از آنها بسیار زیاد است. این لیست به شما امکان می دهد تا به همه احتمالات نگاه کنید و انتخاب های خود را محدود کنید. به این ترتیب کار شما برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی آسان تر می شود.

لیست 5 کلمه حرفی که به A ختم می شوند

اسکرین شات از 5 کلمه حرفی که به A ختم می شوند

در اینجا لیست کاملی از 5 کلمه حرف است که با حرف A ختم می شود.

 • چرتکه
 • آباکا
 • آبایا
 • شیردان
 • آبونا
 • ابورا
 • آکارا
 • آچا
 • اقرا
 • استا
 • افزودن
 • adyta
 • aecia
 • افرا
 • دین
 • آگیلا
 • آگیتا
 • اکنون
 • زراعت
 • اب
 • آینگا
 • ajiva
 • اوجگا
 • آجوپا
 • آکارا
 • آکلا
 • آکیتا
 • آکویا
 • آکوجا
 • آکویا
 • آلالا
 • آلپا
 • ابزار
 • آلسیا
 • روستا
 • آلیا
 • سلام
 • آلفا
 • آلولا
 • آمیبا
 • آمیگا
 • آمنیا
 • آنا
 • آناتا
 • آنیما
 • آنترا
 • آنورا
 • آئورت
 • آپنه
 • ماشین
 • آرکا
 • عرصه
 • کیک ذرت
 • آروبا
 • آروها
 • عطر
 • کباب کردن
 • آسانا
 • آسورا
 • آسیلا
 • دهلیز
 • ایایا
 • بابکا
 • باکا
 • بچه
 • بفتا
 • باگوآی
 • بایسا
 • بایزا
 • باجرا
 • فلز مس
 • قایق
 • باما
 • باند
 • بانیا
 • بانیا
 • بارسا
 • بارا
 • باشا
 • باستا
 • بتا
 • مرز
 • بیسا
 • بلگا
 • بیا دیگه
 • بتا
 • بوها
 • بونا
 • بیگه
 • بیوتا
 • بیویا
 • بوکا
 • بوهیا
 • بونزا
 • تولد
 • بوسا
 • باکسلا
 • بویلا
 • بروا
 • عمق
 • جادوگر
 • بابا
 • خوب
 • بوفه
 • بولا
 • بونیا
 • بونیا
 • برقع
 • برقع
 • بوره
 • بورسا
 • بوانا
 • سکوم
 • کولا
 • کالپا
 • کانین
 • مقاله
 • دم
 • علت
 • سیبا
 • سلول
 • سریا
 • سبد
 • چانا
 • چارا
 • چاوا
 • چایا
 • چبا
 • چکا
 • چلا
 • چیبا
 • دختر
 • چین
 • پیازچه
 • چولا
 • چوتا
 • chufa
 • مژگان
 • در
 • cnida
 • کوالا
 • کوبیا
 • مار کبری
 • کوبزا
 • كاكائو
 • کلزا
 • کاما
 • conga
 • مخروط مخروطی
 • کوفا
 • مغز نارگیل
 • طناب
 • کوریا
 • خط ساحلی
 • کوتا
 • کوتا
 • کرما
 • کرنا
 • صلیب
 • کودا
 • زیر شلواری
 • سرزنش
 • فنجان
 • کوریا
 • دبا
 • داچا
 • دادلا
 • داگا
 • لعنتی
 • دنده
 • دارگا
 • از
 • دلتا
 • درما
 • ضبا
 • الههء ماه و شکار حیوانات وحشی
 • دیکتا
 • دینا
 • دیوتا
 • دیونا
 • تا کردن
 • دوبرا
 • جزم
 • درد داشت
 • دمل
 • دونگا
 • زن
 • دونا
 • دوربا
 • درسا
 • dosha
 • دولا
 • دوما
 • دورا
 • پایین
 • درام
 • دوکا
 • دولیا
 • دومکا
 • دورا
 • آبنا
 • ورم
 • انما
 • entia
 • اپنا
 • اربیا
 • خلنگ
 • اتیما
 • اضافی
 • فاجعه
 • واقع
 • وظیفه
 • فانگا
 • فتوا
 • جانداران
 • فلا
 • منصفانه
 • حزب
 • فتا
 • فتوا
 • فیکتا
 • مزرعه
 • امضا
 • فتنه
 • فلاوا
 • فلور
 • ناوگان
 • فولیا
 • فوندا
 • فرم
 • مجبور
 • حفره کوچک
 • فووا
 • کاهش سرعت
 • سرخ شده در روغن
 • کامل
 • فولوا
 • غلاف
 • فورکا
 • گابا
 • مدفوع
 • گلیا
 • گالیا
 • گامبا
 • گاما
 • گنجه
 • گاربا
 • نگه داشته
 • geasa
 • گوهر
 • جنوا
 • جنوا
 • گیلیا
 • جینگا
 • گله
 • گوگا
 • گومپا
 • گونیا
 • میخوام
 • باید
 • گورا
 • گرامر
 • گرانا
 • عنصر نامطلوب
 • گروما
 • گوانا
 • گیاهان و بتها ا
 • گوبا
 • آدامس
 • گوسلا
 • گوتا
 • گایوزا
 • هفته
 • هایکا
 • هکیا
 • نیما
 • حلما
 • حلوا
 • halwa
 • هامبا
 • حمزه
 • هانسا
 • هاوما
 • به
 • هاتا
 • حجرا
 • ریختن
 • حنا
 • هرما
 • حوا
 • هجری
 • هیلسا
 • حجه
 • هاله
 • زنجیر
 • هوها
 • قلیان
 • میزبان
 • هووا
 • هوبا
 • هودنا
 • هورا
 • hutia
 • huzza
 • هیدرا
 • کفتار
 • هیفا
 • بت
 • هندوستان
 • مادون
 • داخل
 • اینولا
 • ایکسورا
 • جافا
 • جاگرا
 • جارتا
 • جاتا
 • جیرا
 • جالا
 • جیبا
 • جرگه
 • جانانا
 • جولیا
 • حزب
 • کاما
 • کچا
 • کایکا
 • کولپا
 • کالوا
 • Kanga و
 • کوها
 • کاپا
 • سرنوشت
 • کاشا
 • کیما
 • کههوا
 • کرم
 • خانا
 • خیا
 • خدا
 • خوجه
 • khula
 • قبله
 • یک جور هایی
 • کیپا
 • کوآلا
 • کوفته
 • کوکرا
 • کوپا
 • کورما
 • کورا
 • کرون
 • کورتا
 • kwela
 • labda
 • لگن
 • آزمایشگاه
 • کمبود
 • لايكا
 • لكسا
 • لامیا
 • لاپا
 • larga
 • لارو
 • صومعه کلیسای شرقی
 • گدازه
 • لهوا
 • لیم
 • جذام
 • لپتا
 • لززا
 • liana
 • پوند
 • لیمبا
 • limma
 • لیمپا
 • لینگا
 • لیوا
 • شعله
 • منطق
 • لانگا
 • لوفا
 • lota
 • مبارزه کردن
 • لوما
 • لوبرا
 • لوفا
 • لوتئا
 • لیسیا
 • لیکرا
 • لیسا
 • لیتا
 • ماکا
 • MACKA
 • مافیا
 • درده
 • مگنا
 • ماهوا
 • مهوا
 • گل خطمی
 • مالوا
 • مامبا
 • مادر
 • مانگا
 • شیدایی
 • ترنجبین
 • مانوآ
 • مانتا
 • لوم
 • مریم
 • مارکا
 • مارما
 • مارا
 • ماروا
 • ماشا
 • جرم
 • ماترا
 • ماتزا
 • مائوکا
 • مولا
 • مولا
 • برلا
 • بررا
 • امبوگا
 • مکه
 • ویژگی
 • رسانه ها
 • میجا
 • مکه
 • ملبا
 • مونسا
 • menta
 • مسکا
 • مسیحا
 • متا
 • میزانسن
 • میکرو
 • میگما
 • میکرا
 • میکوا
 • میلییا
 • میلپا
 • میرا
 • میرزا
 • خانم
 • میتا
 • MOANA
 • قهوه مکا
 • منگنه
 • مووا
 • مویرا
 • بهار
 • مامان
 • مولا
 • موریا
 • مرنا
 • مورا
 • موتزا
 • مورا
 • امساسا
 • mudra
 • موگا
 • مولگا
 • ملا
 • مونگا
 • مونیا
 • رعد و برق
 • مورا
 • مروا
 • پرواز
 • قارچ
 • موستا
 • موتا
 • مووا
 • mvula
 • میوما
 • نابلا
 • NAIRA
 • نکفا
 • نالا
 • نما
 • نانا
 • نانوا
 • ناپا
 • روایت
 • ناتیا
 • ندوجا
 • نلیا
 • ننتا
 • نئوسا
 • نئوزا
 • نرکا
 • نتتا
 • ازکا
 • ازنا
 • نگوما
 • نیگوا
 • نینجا
 • نینتا
 • نیوزا
 • نیتا
 • نوئما
 • نوندا
 • نانا
 • نوریا
 • نورما
 • نوجا
 • دوست دختر
 • nrtta
 • nrtya
 • نسیما
 • nubia
 • نوچا
 • نولا
 • نالا
 • نیسا
 • اوکریا
 • اویدیا
 • اولیوا
 • اولونا
 • اوسا
 • امدا
 • امگا
 • اپرا
 • عیاشی
 • اوریکسا
 • به این معنا که
 • میزبان
 • ouija
 • ousia
 • خارج
 • اویاما
 • اوزنا
 • پاشا
 • پکتا
 • پدما
 • پائیزا
 • پاککا
 • پاکوا
 • بیل
 • پالا
 • پالسا
 • دشت
 • پاندا
 • پانگا
 • کرم رنگ
 • پارک
 • پارما
 • پارا
 • پاشا
 • پاسکا
 • پاستا
 • پاسیو
 • بند
 • پاتا
 • پسته
 • پگما
 • پکه
 • پلما
 • پوست انداختن
 • خودکار
 • peola
 • pepla
 • پریا
 • پستا
 • فوکا
 • عکس
 • فیلا
 • فیما
 • فیزا
 • پیکرا
 • پیتا
 • شمع
 • پاندا
 • پینگا
 • پینا
 • پینت
 • پیتا
 • پر
 • پیتزا
 • طاعون
 • ساحل
 • میدان
 • پر شده
 • پلیکا
 • پوآکا
 • پودیا
 • شاعرانه
 • پولکا
 • تلمبه
 • قرار دادن
 • پوجا
 • پوکا
 • پوپا
 • پوپیا
 • پاپا
 • درب
 • پوسکا
 • پرانا
 • شکار
 • پرتا
 • اول
 • پرورا
 • پروتا
 • پسورا
 • پوکا
 • پفک
 • پوکا
 • پولکا
 • پونگا
 • پانک
 • توله سگ
 • پوردا
 • پاکسازی
 • پوتزا
 • پوزتا
 • قبله
 • قرما
 • کوئنا
 • کیلا
 • سینچونا
 • سهم
 • ragga
 • ریتا
 • راکیا
 • رانگا
 • راستا
 • راتا
 • reata
 • سر راست
 • قرمز شدن
 • رگیا
 • رگما
 • رگنا
 • لنگ
 • جایگزین
 • رتیا
 • ریتا
 • ریاتا
 • ریکا
 • ریکوا
 • ریوجا
 • روزا
 • روشا
 • روسا
 • روتا
 • روآنا
 • روده
 • رقص سیاهان
 • روپیه
 • روسما
 • صبا
 • اسرائیلی بومی فلسطین
 • ساکر
 • صدزا
 • ساتا
 • سایگا
 • ساکیا
 • سالپا
 • سالسا
 • سامبا
 • سانگا
 • سانسا
 • سائولا
 • سوبا
 • سونا
 • مقیاس
 • اسکاپا
 • صحنه
 • شووا
 • جاروب
 • وسیله تنفس در زیر اب
 • اسکیت
 • seiza
 • صالح
 • جنگل
 • سننا
 • حس
 • از Senza
 • رنگ سوبیایی
 • سپتوم
 • خواهد بود
 • سرا
 • سسا
 • شاکا
 • شرم
 • شایا
 • شوا
 • شیوا
 • شولا
 • شوبا
 • شورا
 • سیبیا
 • سیدها
 • مخفف
 • سیگما
 • نشانه
 • سیلوا
 • سیمبا
 • آقا
 • آخر
 • سیتکا
 • اسلوکا
 • شریک زندگی
 • نرم
 • سوپرا
 • سوردا
 • سوره
 • مرتب کردن
 • اسپازا
 • اسپیکا
 • نخاع
 • عروس
 • خلط
 • استلا
 • استیپا
 • استوما
 • استریا
 • استوپا
 • فرعی
 • سولفا
 • جمع
 • سونا
 • سونا
 • بعلاوه
 • سورا
 • سوترا
 • سوتا
 • سیلوا
 • تااتا
 • هیئت مدیره
 • تافیا
 • تگما
 • تاگوا
 • تاپیگا
 • تایرا
 • talea
 • طلما
 • خال
 • تانگا
 • تانیا
 • تانکا
 • تاننا
 • تاپا
 • تارگا
 • تارکا
 • جیب
 • تاسا
 • تایرا
 • فنجان
 • تکت
 • تگوآ
 • تیلیا
 • داشته است
 • ترگا
 • زمین
 • terza
 • تسلا
 • بیضه
 • تترا
 • texta
 • ثنا
 • CA
 • موضوع
 • تتا
 • درخت زندگی
 • توجا
 • تاج یا کلاه
 • تیبیا
 • تیکا
 • تیکیا
 • تیکا
 • کچلی
 • todea
 • تومیا
 • تنگا
 • تونکا
 • کیک
 • بلع
 • ترافل
 • trema
 • تریفا
 • صندلی بلند
 • تلاش
 • Tsuba
 • توگرا
 • توینا
 • لاله
 • علما
 • علما
 • فوق العاده
 • umbra
 • ناخودآگاه
 • یونیکا
 • اوربیا
 • اوره
 • اوروپا
 • استفاده کنید
 • usnea
 • توفان
 • خلاء
 • واجرا
 • واندا
 • وانگا
 • وجود دارد
 • واریا
 • وارنا
 • واثا
 • ورید
 • کلامی
 • خواهد دید
 • برعکس
 • ورسا
 • جلیقه
 • ویفدا
 • ویجیا
 • ویلا
 • وینکا
 • بنفش
 • باکره
 • وینا
 • چشم انداز
 • توری
 • vivda
 • vobla
 • ودکا
 • voema
 • هورا
 • ولتاژ
 • ولوا
 • فرج
 • واگا
 • والا
 • می خواهم
 • وانتا
 • چه
 • چرا
 • ویکا
 • ویگا
 • ویلگا
 • ویلا
 • برنده
 • ویرا
 • آرزو
 • وککا
 • ونگا
 • وونگا
 • wuxia
 • زننیا
 • xoana
 • یابا
 • یاکا
 • یاکا
 • یادا
 • یگانا
 • yajna
 • یاکا
 • یامپا
 • یارفا
 • یارا
 • یارتا
 • یاترا
 • ینتا
 • همسر yerba
 • لحاف
 • یوسا
 • yowza
 • یوكا
 • یورتا
 • زبرا
 • زایدا
 • زامیا
 • گودال
 • زنزا
 • زردا
 • گورخر
 • zeera
 • زردا
 • زیلا
 • zoaea
 • زوندا
 • zooea
 • زوپا
 • زوپا

این همه برای کلمات 5 حرفی است که به لیست ختم می شوند. امیدواریم پاسخ وردل امروز را با کمک این لیست کلمات پیدا کنید.

همچنین بررسی کنید 5 کلمه حرف با F به عنوان حرف چهارم

نتیجه

اگر در حدس زدن پاسخ وردل مشکل دارید، کلمه های 5 حرفی که به A ختم می شوند را بررسی کنید. این رویکرد می تواند به شما کمک کند تا انتخاب های خود را محدود کنید و گزینه هایی را که نزدیک به حدس های صحیح شما هستند ارزیابی کنید و شانس شما را برای رسیدن به پاسخ صحیح افزایش دهد. .

ارسال نظر