5 کلمه حرف با HIT در لیست آنها - سرنخ و نکات Wordle

ما لیستی از کلمات 5 حرفی با HIT در آنها ارائه می دهیم تا به شما در یافتن پاسخ صحیح به Wordle امروز کمک کنیم. کلمات پنج حرفی زیادی وجود دارد که با HIT در زبان انگلیسی شروع می شوند که یکی از آنها می تواند راه حلی باشد که برای حدس زدن در Wordle نیاز دارید. بنابراین، برای اینکه به شما فرصتی بدهیم تا هر نتیجه ممکن را در زمانی که پاسخ حاوی HIT در آنها باشد (به هر ترتیبی) بررسی کنید، همه کلمات را ارائه خواهیم کرد.

Wordle یک بازی کلمات سخت است که در آن شما یک کلمه رمز و راز را با پنج حرف حل می کنید. یک بازیکن شش شانس برای حل چالش خواهد داشت و هنگامی که از تمام تلاش ها بدون حدس زدن کلمه استفاده کنید، بازنده خواهید شد. در طول روز یک پازل ارائه می شود که هر 24 ساعت یکبار تمدید می شود.

غلبه بر این چالش های کلمه می تواند چالش برانگیز باشد و آنها می توانند صبر شما را آزمایش کنند. به عبارت دیگر، اکثر بازیکنان نیاز به کمک دارند و شما همیشه می توانید برای کمک به صفحه ما اعتماد کنید. فهرست کلمات می تواند شما را از انسداد ذهنی خارج کند.

5 کلمه حرف با HIT در آنها چیست؟

تمام کلمات 5 حرفی که در آنها HIT وجود دارد (در هر موقعیتی) در اینجا آورده می شود تا بتوانید هر راه حل ممکن را بررسی کنید و به راه حل صحیح برسید. قطعاً می تواند برای حل پازل های Wordle و معماهای پنج حرفی در سایر بازی های کلمه ای که روی آنها کار می کنید مفید باشد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که همه احتمالات را تجزیه و تحلیل کنید تا به پاسخ درست برسید.

لیست 5 کلمه حرف با HIT در آنها

اسکرین شات از 5 کلمه حرف با HIT در آنها

در اینجا لیست کاملی از کلمات 5 حرفی با این حروف H، I و T در هر نقطه از آنها آمده است.

 • یک راهنما
 • درسته
 • هوا
 • ساحل
 • آریت
 • حمام
 • ساقه
 • تولد
 • سگ ماده
 • بریت
 • چرت
 • چیتی
 • چیت ها
 • کریت
 • تاپ های زنانه
 • دهوتی
 • بستن
 • نور
 • گودال
 • هشت
 • اخلاق
 • ایمان
 • پنجم
 • مبارزه کردن
 • کثافت
 • چهارم
 • فچ کردن
 • فرت
 • دور شدن
 • گیج کردن
 • سنگ ریزه
 • عادت
 • عیب
 • هیث
 • هاتی
 • سرقت
 • هیانت
 • قد
 • هیلت
 • نکات
 • هیست ها
 • تکان دادن
 • Hithe
 • بالا بردن
 • hotis
 • hutia
 • بیماری
 • خارش دار
 • در آنجا
 • جفت
 • کیته
 • کیت ها
 • تخته سنگ
 • لاتی
 • لایت
 • سبک
 • نرم
 • لیتو
 • لیت ها
 • میث
 • متی
 • micht
 • قدرت
 • شادی
 • متیچ
 • اسطوره
 • نه
 • شب
 • نهم
 • pahit
 • مبارزه
 • گام
 • مغزها
 • سنگفرشی
 • ptish
 • رایت
 • ریچت
 • راست
 • ریته
 • می گوید
 • تغییر
 • پیراهن
 • شیست
 • لعنتی
 • لعنتی
 • shtik
 • sicht
 • sieth
 • نظر
 • نشستن
 • سیته
 • ششم
 • زرگر
 • stich
 • شنا کردن
 • تاچی
 • تایش
 • تاخی
 • تاگی
 • تایم
 • تالی
 • theic
 • در
 • شان
 • ضخیم
 • دزد
 • ران
 • ران
 • فکر کن
 • تپه
 • مال تو
 • چیز
 • فکر می کنم
 • لاغر می شود
 • تیول
 • سوم
 • دعوت
 • تولی
 • سوم
 • شیار
 • تیمی
 • تیک دار
 • تنگ
 • تاج
 • tirth
 • دوختن
 • دهم
 • تیتی
 • توفی
 • خرطومی
 • شلاق زدن
 • ویس
 • سفید
 • وایت ها
 • سفید
 • عرض
 • موجود زنده
 • آرزو
 • ساحره
 • با آن
 • با
 • با
 • سال

با این فهرست کلمات، امیدواریم بتوانید چالش و معماهای Wordle امروز را در بازی‌های دیگری که نیاز به یافتن کلمات پنج حرفی دارند، حل کنید. خوبی این بازی ها این است که روزانه کلمات جدیدی یاد می گیرید.

همچنین بررسی کنید 5 کلمه حرفی که به H ختم می شود

حکم نهایی

بازی‌های پازل کلمه‌ای زیادی وجود دارند که از شما می‌خواهند پاسخ صحیح پازل‌های پنج حرفی و کلمات 5 حرفی با HIT را در آنها بیابید، مطمئناً به شما کمک می‌کنند. امیدواریم پاسخ وردل امروز را نیز در این لیست کلمات پیدا کنید.

ارسال نظر