Data publikacji wyników CLAT 2024, link, oczekiwany termin zakończenia, przydatne szczegóły

Według najnowszych doniesień, jutro (2024 grudnia) Konsorcjum Uczelni Prawa Krajowego ogłosi Wyniki CLAT 10. Wyniki zostaną opublikowane w Internecie na oficjalnej stronie internetowej consortiumofnlus.ac.in. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w teście wstępnym na prawo zwyczajowe (CLAT) 2024, mogą sprawdzić swoje karty wyników, przechodząc na stronę internetową po jej opublikowaniu.

Konsorcjum NLU opublikowało dziś na portalu internetowym klucz odpowiedzi końcowej CLAT. Kandydaci mogą to sprawdzić, korzystając z łącza z kluczem odpowiedzi. Kolejnym krokiem organizacji jest ogłoszenie wyniku, który ukaże się jutro na oficjalnej stronie internetowej. Zostanie aktywowany link umożliwiający sprawdzenie i pobranie karty wyników CLAT.

Common Law Admission Test (CLAT) to egzamin wstępny na poziomie krajowym przeprowadzany przez krajowe uniwersytety prawnicze (NLU), którego głównym celem jest umożliwienie przyjęcia na różnorodne kursy licencjackie (UG) i podyplomowe (PG). Ten scentralizowany egzamin stanowi bramę do wejścia na dwadzieścia dwa krajowe uniwersytety prawnicze zlokalizowane w różnych regionach Indii.

Data wyników CLAT 2024 i najnowsze aktualizacje

Link do wyniku CLAT 2023 zostanie opublikowany jutro 10 grudnia 2023 r. na oficjalnym portalu internetowym organizacji. Ostateczny klucz odpowiedzi jest już dostępny na stronie, a wkrótce zostanie udostępniony także link do wyników. Tutaj sprawdzisz wszystkie istotne informacje związane z egzaminem CLAT 2024 i dowiesz się, jak pobrać karty wyników po ogłoszeniu wyników.

Według oficjalnych informacji egzamin CLAT 2023/2024 odbył się 3 grudnia 2023 r. w 139 ośrodkach egzaminacyjnych w 25 stanach i 4 terytoriach Unii na terenie Indii. W egzaminie wzięła udział ogromna liczba kandydatów, którzy obecnie czekają na ogłoszenie jego wyniku.

Tymczasowy klucz odpowiedzi ukazał się 4 grudnia i tego dnia otwarte zostało okno do przesyłania zastrzeżeń. Kandydaci mieli czas do 5 grudnia 2023 r. na przesłanie zastrzeżeń. Egzamin trwał 2 godziny i zawierał łącznie 120 pytań. Każde pytanie jest warte 1 punkt, a jeśli odpowiedź zostanie błędna, od wyniku odejmowane jest 0.25 punktu.

W CLAT 2024 dostępnych jest około 3,267 miejsc na studiach licencjackich z zakresu prawa i około 1,373 miejsc na studiach podyplomowych LLM. Na proces doradczy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdadzą egzamin spełniając kryteria graniczne. Rozpoczęcie procesu doradztwa rekrutacyjnego zaplanowano na 12 grudnia, a zakończenie na 22 grudnia 2023 r.

Przegląd wyników egzaminu wstępnego na prawo zwyczajowe (CLAT) 2024

Organ prowadzący             Konsorcjum Narodowego Uniwersytetu Prawa
Rodzaj egzaminu          Egzamin wstępny
Tryb egzaminu        Offline (egzamin pisemny)
Data egzaminu CLAT 2023                    3 grudnia 2023
Cel testu         Wstęp na różne kursy UG i PG w NLU
LokalizacjaPrzez Indie
Data wyniku CLAT 2024                  10th grudnia 2023
Tryb zwolnienia                  Coaching
Oficjalny link do strony internetowej                      konsorcjumofnlus.ac.in

Jak sprawdzić wynik CLAT 2024 online

Jak sprawdzić wynik CLAT 2024

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w kolejnych krokach, aby sprawdzić i pobrać kartę wyników CLAT 2024.

Krok 1

Aby rozpocząć, odwiedź oficjalną stronę Konsorcjum Uniwersytetów Prawa Krajowego konsorcjumofnlus.ac.in.

Krok 2

Na stronie głównej sprawdź najnowsze ogłoszenia i znajdź link do Wyników CLAT 2024.

Krok 3

Następnie dotknij/kliknij ten link.

Krok 4

Na tej nowej stronie wprowadź wymagane dane uwierzytelniające Numer telefonu komórkowego i Hasło.

Krok 5

Następnie stuknij/kliknij przycisk logowania, a na ekranie urządzenia pojawi się karta wyników.

Krok 6

Na koniec, aby zapisać wynikowy plik PDF na swoim urządzeniu, naciśnij przycisk pobierania. Weź także wydruk dokumentu na przyszłość.

Wynik CLAT 2024 Oczekiwane znaczniki odcięcia

Oficjalne szczegóły dotyczące końcowego wyniku zostaną ujawnione wraz z oficjalnymi wynikami. Oto przewidywany wynik CLAT w 2024 r. w pięciu najlepszych jednostkach NLU w każdej kategorii biorącej udział w egzaminie wstępnym.

NLSIU Bengaluru          90 +
NALSAR Hyderabad     90 +
WBNUJS Kalkuta         90 +
NLU Dźodhpur              85 +
GNLU Gandhinagar   85 +
NLU Bhopal            85 +

Możesz też chcieć to sprawdzić Wynik HSSC CET grupy D za rok 2023

Wnioski

Konsorcjum NLU ma jutro ogłosić wynik CLAT 2024 na swojej stronie internetowej. Jeśli wziąłeś udział w teście wstępnym, wkrótce będziesz mógł pobrać swoją kartę wyników. Możesz uzyskać dostęp do wyników egzaminu i pobrać je, postępując zgodnie z procedurą opisaną powyżej po odwiedzeniu strony internetowej.

Zostaw komentarz