Om LA Press

Vi välkomnar dig varmt till vår hemsida LA Press. Dess namn är baserat på en akronym som belyser de viktigaste ämnen som vi tar upp på vår webbplats. Så det handlar om nyheter, lärande, marknadsföring, karriär och rådgivning förkortat till LA Press och därmed webbplatsen lapress.org.

lapress.org ger dig det bästa på internet från ett antal områden inklusive nyheter, lärande, marknadsföring, karriär och rådgivning bland annat som är trendiga och viktiga för dig att hålla dig uppdaterad med, vilket är mycket viktigt i en ständigt -föränderlig värld.

Varning: Det är för informationen för alla berörda personer, enheter och organisationer som vår webbplats handlar om nyheter, lärande, marknadsföring, karriär och rådgivning med den korta formen LA Press och URL lapress.org. Denna webbplats lapress.org är inte relaterad till någon offentlig eller privat instans eller organisation i något land och för visst inte direkt eller indirekt relaterad till några organ som har förkortade akronymer som sammanfaller med vår webbplats. Dessutom gör vi inte anspråk på eller försöker associera oss med någon regering eller icke-statlig institution av något slag. lapress.org är en nyhetsportal som fokuserar på att leverera det senaste från hela världen relaterat till många ämnen och områden.

Om du har några frågor eller förslag om vårt arbete eller vill tillföra mervärde till det vi tillför dig kan du nå oss via denna länk.