ดาวน์โหลดใบรับรอง Cowin ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลดใบรับรอง Cowin ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ: คู่มือฉบับเต็ม

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนวิถีชีวิต ตอนนี้จำเป็นต้องมีใบรับรอง Covid 19 สำหรับการเดินทาง ทำงานในสำนักงาน และทำกิจกรรมอื่น ๆ เราจึงอยากแนะนำคุณเกี่ยวกับการดาวน์โหลดใบรับรอง Cowin โดย …

อ่านเพิ่มเติม