TBJEE รับบัตร

TBJEE Admit Card 2023 ดาวน์โหลด PDF, วันสอบ, รายละเอียดที่สำคัญ

ตามการอัปเดตล่าสุด คณะกรรมการสอบร่วมของ Tripura (TBJEE) ได้ออกบัตร TBJEE Admit Card 2023 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2023 (วันนี้) ผู้สมัครทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ดาวน์โหลดใบรับรองการรับเข้าเรียนก่อนวันสอบ ผู้สมัครหลายพันคนเป็นส่วนหนึ่งของการรับสมัครนี้หลังจาก ...

อ่านเพิ่มเติม