เธรดโดย Instagram คืออะไร

หัวข้อโดย Instagram คืออะไรเนื่องจากแอพใหม่อาจเริ่มการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง Meta และ Twitter วิธีใช้งาน

Instagram Threads เป็นแอปโซเชียลใหม่จาก Meta บริษัทของ Mark Zuckerberg ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp ทีมผู้พัฒนา Instagram ได้สร้างแอปโซเชียลนี้ขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกับ Twitter ของ Elon Musk เรียนรู้ว่า Threads by Instagram คืออะไรโดยละเอียดและรู้วิธีใช้แอพใหม่ มาก …

อ่านเพิ่มเติม