บัตรยอมรับ XAT 2023

ลิงค์ดาวน์โหลด XAT 2023 Admit Card, วันสอบ, รายละเอียดที่สำคัญ

ตามการอัปเดตล่าสุด Xavier School of Management (XLRI) ได้ออก XAT 2023 Admit Card เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2022 ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้สมัครทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสอบเข้านี้สามารถดาวน์โหลดบัตรเข้าชมได้จากเว็บไซต์ตอนนี้ การทดสอบความถนัดของซาเวียร์ (XAT) 2023 จะ ...

อ่านเพิ่มเติม