Về LA Press

Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng bạn đến với trang web LA Press của chúng tôi. Tên của nó dựa trên một từ viết tắt làm nổi bật các chủ đề chính mà chúng tôi đề cập trên trang web của mình. Vì vậy, tất cả về Tin tức, Học tập, Tiếp thị, Nghề nghiệp và Tư vấn được rút gọn thành LA Press và do đó là trang web lapress.org.

lapress.org mang đến cho bạn những điều tốt nhất trên internet từ một số lĩnh vực bao gồm tin tức, học tập, tiếp thị, nghề nghiệp và tư vấn cùng những thứ khác đang thịnh hành và điều quan trọng là bạn phải cập nhật, điều này rất quan trọng trong -đang thay đổi thế giới.

Disclaimer: Đó là dành cho thông tin của tất cả những người, thực thể và tổ chức có liên quan rằng trang web của chúng tôi là tất cả về Tin tức, Học tập, Tiếp thị, Nghề nghiệp và Tư vấn với hình thức ngắn gọn LA Press và URL lapress.org. Trang web lapress.org này không liên quan đến bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức công hoặc tư nhân của bất kỳ quốc gia nào và nhất định không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ cơ quan nào có từ viết tắt trùng với trang web của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi không tuyên bố hoặc cố gắng liên kết bản thân với bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ nào dưới bất kỳ hình thức nào. lapress.org là một cổng thông tin tập trung vào việc cung cấp những thông tin mới nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới liên quan đến nhiều chủ đề và lĩnh vực.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào về công việc của chúng tôi hoặc muốn tăng thêm giá trị cho những gì chúng tôi mang lại cho bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết này.