Vé Liên Sảnh TS

TS Inter Hall Ticket 2023 Tải xuống bản PDF, Chi tiết về kỳ thi chính, Điểm phạt

Chúng tôi có một số tin tức quan trọng muốn chia sẻ về Kỳ thi Công lập Trung cấp (IPE), Bang Telangana. Hội đồng Giáo dục Trung cấp Bang Telangana (TSBIE) đã phát hành Vé TS Inter Hall 2023 hôm nay 13 tháng 2023 năm XNUMX và nó có sẵn trực tuyến trên trang web của hội đồng. Mỗi năm học, một số lượng lớn sinh viên xuất hiện trong TS …

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận ATMA

Thẻ chấp nhận ATMA 2023 Liên kết tải xuống, Ngày thi, Chi tiết hữu ích

Theo những phát triển mới nhất liên quan đến Bài kiểm tra AIMS để tuyển sinh quản lý (ATMA 2023), Hiệp hội các trường quản lý Ấn Độ (AIMS) đã cấp Thẻ chấp nhận ATMA 2023. Nó có sẵn trên trang web chính thức của AIMS dưới dạng liên kết tải xuống . Tất cả các ứng viên đã hoàn thành đăng ký thành công sẽ có thể…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận TISSNET

Liên kết tải xuống TISSNET 2023, Thông tin bài kiểm tra, Chi tiết quan trọng

Theo các báo cáo mới nhất, Viện Khoa học Xã hội Tata (TISS) đã sẵn sàng phát hành Thẻ chấp nhận TISSNET 2023 thông qua trang web chính thức của mình vào hôm nay. Tất cả các ứng viên đã nộp đơn đăng ký thành công để trở thành một phần của đợt tuyển sinh có thể truy cập giấy chứng nhận nhập học của họ bằng cách truy cập cổng thông tin điện tử một lần…

Tìm hiểu thêm

Vé Hội Trường MAHA TAIT

MAHA TAIT Hall Ticket 2023 Tải xuống bản PDF, Ngày thi, Chi tiết hữu ích

Theo những diễn biến mới nhất, Hội đồng Khảo thí Bang Maharashtra (MSCE) sẽ phát hành Vé MAHA TAIT Hall 2023 vào hôm nay thông qua trang web chính thức của mình. Một liên kết để truy cập vào vé hội trường sẽ được tải lên trên trang web của hội đồng và các ứng cử viên có thể truy cập nó bằng thông tin đăng nhập của họ. MSCE sẽ tiến hành…

Tìm hiểu thêm

UP Board Thẻ chấp nhận thứ 10

Thẻ chấp nhận lần thứ 10 của UP Board 2023 Tải xuống liên kết PDF, thông tin chi tiết hữu ích

Theo các báo cáo mới nhất, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) đã phát hành Thẻ chấp nhận thứ 10 của UP Board năm 2023 rất được chờ đợi thông qua trang web của mình. Tất cả các sinh viên đã đăng ký với hội đồng này đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào có thể truy cập vào vé hội trường của họ bằng thông tin đăng nhập. UPMSP đã công bố lịch trình cho lớp 10…

Tìm hiểu thêm

Kết quả Hiệu trưởng BPSC

Kết quả Hiệu trưởng BPSC 2023 Ngày, Tải xuống PDF, Danh sách Bằng khen, Chi tiết Quan trọng

Theo các báo cáo mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công cộng Bihar (BPSC) đã sẵn sàng công bố Kết quả Hiệu trưởng BPSC năm 2023 vào hôm nay, ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX thông qua trang web của mình. Nó có thể được cung cấp bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay và các thí sinh đã xuất hiện trong kỳ thi có thể kiểm tra nó bằng thông tin đăng nhập cần thiết sau khi được phát hành. BPSC tiến hành…

Tìm hiểu thêm

Thẻ nhập học trường Sainik

Thẻ nhập học trường Sainik 2023 Liên kết tải xuống, Ngày thi, Mẫu, Điểm phạt

Cơ quan Kiểm tra Quốc gia (NTA) đã phát hành Thẻ Nhập học Sainik School 2023 hôm nay 31 tháng 2022 năm 2022 thông qua trang web chính thức của mình. Những thí sinh đã đăng ký tham gia Kỳ thi tuyển sinh trường Sainik toàn Ấn Độ (AISSEE) 6 có thể tải xuống giấy chứng nhận nhập học của mình từ trang web. Dành cho học sinh đang học từ lớp 9 đến lớp XNUMX,…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận XAT 2023

Liên kết tải xuống thẻ chấp nhận XAT 2023, Ngày thi, Chi tiết quan trọng

Theo thông tin cập nhật mới nhất, Trường Quản lý Xavier (XLRI) đã cấp Thẻ Chấp nhận XAT 2023 vào ngày 26 tháng 2022 năm 2023 thông qua trang web của mình. Tất cả các ứng viên đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh này có thể tải xuống vé hội trường của họ từ trang web ngay bây giờ. Bài kiểm tra năng lực Xavier (XAT) XNUMX sẽ…

Tìm hiểu thêm

BCST Ramanujan Talent Test 2022 Thẻ chấp nhận

Bài kiểm tra tài năng BCST Ramanujan 2022 Liên kết & phương pháp tải xuống thẻ thừa nhận, điểm tốt

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bihar (BCST) hôm nay đã phát hành Thẻ Chấp nhận Bài kiểm tra Tài năng BCST Ramanujan 2022 thông qua trang web chính thức của mình. Các sinh viên đã đăng ký bài kiểm tra tìm kiếm tài năng này hiện có thể tải xuống vé hội trường của họ bằng cách truy cập trang web. Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Sri Ramanujan môn Toán (SRTSM) sẽ…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận Bihar NMMS

Thẻ nhận Bihar NMMS 2022 Tải xuống, Liên kết, Ngày thi, Thông tin hữu ích

Theo tin tức mới nhất, Hội đồng Nghiên cứu & Đào tạo Giáo dục Nhà nước (SCERT), Bihar đã cấp Thẻ chấp nhận Bihar NMMS 2022 vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX. Nó đã có sẵn trên trang web chính thức của bộ này và các ứng viên có thể truy cập trang web chính thức của mình. thẻ bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập của họ. Học bổng quốc gia về phương tiện hiện tại (NMMS) là…

Tìm hiểu thêm

Thẻ Ruk Jana Nahi

Tải xuống thẻ nhận Ruk Jana Nahi 2022, Ngày thi, Chi tiết quan trọng

Theo tin tức mới nhất, Trường Mở Bang Madhya Pradesh (MPSOS) đã phát hành Thẻ Chấp nhận Ruk Jana Nahi 2022 vào ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX thông qua trang web chính thức của mình. Hiện website đã có link tải vé hội trường dành cho các học viên đã đăng ký dự thi thành công. Ruk Jana Nahi Yojana (RJNY) Tháng XNUMX…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận NMMS Tây Bengal

Liên kết tải xuống NMMS West Bengal 2022, Ngày thi, Điểm phạt

Bộ Giáo dục Trường học Tây Bengal (WBSED) đã phát hành Thẻ Nhập học NMMS Tây Bengal 2022 thông qua trang web của mình vào ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX. Những người đã đăng ký thành công chương trình học bổng xứng đáng này có thể tải xuống vé hội trường của họ bằng cách truy cập trang web của bộ. National Means Cum Merit Scholarship Scheme (NMMS) đang cấp cho các sinh viên tài năng của tây [Đọc thêm...]

Tìm hiểu thêm