Thẻ chấp nhận UPSC CDS 1

Liên kết tải xuống UPSC CDS 1 2023, Thông tin bài kiểm tra, Điểm nổi bật quan trọng

Theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công cộng Liên minh (UPSC) đã phát hành Thẻ Đăng ký CDS 1 của UPSC 2023 vào hôm nay, ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX. Tất cả những người có nguyện vọng tham gia đợt tuyển dụng này đều có thể nhận được vé vào hội trường của họ bằng cách truy cập trang web của ủy ban. Một số lượng lớn những người khao khát đã đăng ký cho mình trong thời gian…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận PO của Ngân hàng Nam Ấn Độ

Liên kết tải xuống PO của Ngân hàng Nam Ấn Độ PO 2023, Điểm nổi bật của kỳ thi quan trọng

Ngân hàng Nam Ấn Độ (SIB) đã phát hành Thẻ chấp nhận PO của Ngân hàng Nam Ấn Độ năm 2023 vào ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX bốn ngày trước ngày thi để đảm bảo mọi ứng viên đều có đủ thời gian để tải xuống giấy chứng nhận nhập học. Có một liên kết được tải lên trang web chính thức có thể được sử dụng để hiển thị vé hội trường…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận sơ bộ OSSC CPGL

OSSC CPGL Prelims Admit Card 2023 Liên kết tải xuống, Ngày thi, Chi tiết quan trọng

Theo tin tức mới nhất, Ủy ban tuyển chọn nhân viên Odisha (OSSC) đã phát hành Thẻ chấp nhận sơ bộ OSSC CPGL 2023 vào ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX. Giấy chứng nhận nhập học cho kỳ thi sơ bộ Cấp độ sau đại học kết hợp (CPGL) có thể truy cập được thông qua trang web của ủy ban. Tất cả các ứng cử viên lọt vào danh sách nên truy cập cổng web OSSC để tải xuống thẻ của họ. OSC …

Tìm hiểu thêm

Thẻ Chấp nhận Thanh tra Thuốc của OPSC

Thẻ tiếp nhận thanh tra dược phẩm OPSC 2023 Tải xuống bản PDF, Thông tin bài kiểm tra, Chi tiết hữu ích

Theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công Odisha (OPSC) đã phát hành Thẻ Chấp nhận Thanh tra Ma túy OPSC 2023 vào ngày hôm nay. Vì vậy, tất cả những người có nguyện vọng đăng ký đợt tuyển dụng thanh tra ma túy cần truy cập trang web chính thức của ủy ban và truy cập vào liên kết cụ thể để tải xuống giấy chứng nhận nhập học của họ. Các ứng viên từ tất cả…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận Central Silk Board

Thẻ Nhập học Central Silk Board 2023 Tải xuống bản PDF, Ngày thi, Điểm phạt

Theo các bản cập nhật mới nhất, thẻ công nhận Central Silk Board 2023 sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX. CSB đã cấp giấy chứng nhận nhập học trên trang web của mình, nơi bạn sẽ tìm thấy một liên kết có thể được truy cập bằng thông tin đăng nhập. Vì vậy, tất cả các ứng viên đã nộp đơn đăng ký thành công nên tải xuống …

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận hỗ trợ tài khoản JKSSB

Trợ lý tài khoản JKSSB Thẻ nhận 2023 Tải xuống, Ngày thi, Điểm phạt

Chúng tôi có tin vui cho những ứng viên đã đăng ký tham gia đợt tuyển dụng trợ lý tài khoản do Ban tuyển chọn dịch vụ Jammu và Kashmir (JKSSB) quảng cáo. Hội đồng tuyển chọn đã phát hành Thẻ chấp nhận hỗ trợ tài khoản JKSSB 2023 hôm nay, ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX và có sẵn để tải xuống trên trang web chính thức của hội đồng. …

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận PSTET

Thẻ chấp nhận PSTET 2023 Tải xuống PDF, Đề cương thi, Chi tiết quan trọng

Theo các bản cập nhật mới nhất, Hội đồng Giáo dục Trường học Punjab (PSEB) đã sẵn sàng phát hành Thẻ chấp nhận PSTET 2023 lúc 5 giờ chiều hôm nay thông qua trang web chính thức của mình. Sau khi được phát hành, tất cả những người đã hoàn thành đăng ký trong khung thời gian nhất định có thể kiểm tra và tải xuống giấy chứng nhận nhập học của họ bằng thông tin đăng nhập để truy cập…

Tìm hiểu thêm

Vé Hội trường TPBO TSPSC

TSPSC TPBO Hall Ticket 2023 Tải xuống bản PDF, Ngày & Giờ thi, Điểm phạt

Theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công cộng Bang Telangana (TSPSC) đã phát hành Vé Hội trường TPBO TSPSC 2023 thông qua trang web chính thức của ủy ban. Giấy chứng nhận nhập học cho kỳ thi tuyển dụng Người giám sát quy hoạch xây dựng thị trấn (TPBO) có thể được truy cập bằng thông tin đăng nhập. Quy trình đăng ký xuất hiện trong đợt tuyển dụng cho…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận MP Patwari

Liên kết tải xuống thẻ MP Patwari 2023, Đề án thi, Chi tiết hữu ích

Chúng tôi có những cập nhật quan trọng để chia sẻ về đợt tuyển dụng MP 2023 vì Hội đồng tuyển chọn nhân viên Madhya Pradesh (MPESB) đã phát hành Thẻ chấp nhận MP Patwari 2023. Giấy chứng nhận nhập học hiện có sẵn trên trang web chính thức của hội đồng tuyển chọn dưới dạng liên kết có thể được truy cập bằng thông tin đăng nhập. MỘT …

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận sơ bộ APSC CCE

Thẻ chấp nhận sơ bộ APSC CCE 2023 Tải xuống bản PDF, Ngày thi, Điểm phạt

Theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công cộng Assam (APSC) phát hành Thẻ Chấp nhận Sơ bộ APSC CCE 2023 hôm nay thông qua trang web chính thức của mình. Những ứng viên đã hoàn thành đăng ký trong thời gian cửa sổ hiện có thể tải xuống giấy chứng nhận nhập học bằng cách truy cập cổng web của ủy ban và truy cập vào liên kết có sẵn trên …

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận giáo viên OSSC

Liên kết tải xuống dành cho giáo viên OSSC 2023, Ngày thi, Chi tiết hữu ích

Ủy ban Tuyển chọn Nhân viên Odisha (OSSC) đã phát hành Thẻ Chấp nhận Giáo viên OSSC năm 2023 cho kỳ thi viết sắp tới cho đợt tuyển dụng giáo viên. Giấy chứng nhận nhập học hiện đã có trên trang web chính thức của ủy ban và các ứng viên đã đăng ký có thể sử dụng thông tin đăng nhập của họ để truy cập. Quy trình tuyển dụng cho các vị trí giáo viên thường xuyên ở Odisha…

Tìm hiểu thêm

Thẻ chấp nhận Punjab ETT 5994

Liên kết tải xuống Punjab ETT 5994 2023, Chi tiết quan trọng

Theo tin tức mới nhất, Hội đồng Tuyển dụng Giáo dục Sở Giáo dục Trường học Punjab đã phát hành Thẻ Nhập học Punjab ETT 5994 2023 vào ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX. Hội đồng đã khuyến nghị các ứng viên đã đăng ký truy cập trang web và tải xuống giấy chứng nhận nhập học của họ bằng liên kết liên quan. Một số lượng lớn những người khao khát đã nộp đơn đăng ký để trở thành…

Tìm hiểu thêm