Kết quả tuyển dụng trực tiếp Assam 2022

Kết quả tuyển dụng trực tiếp Assam 2022 (Hết) Chi tiết quan trọng, Thời gian, Liên kết

Dựa trên các báo cáo phương tiện truyền thông gần đây, Hội đồng Giáo dục Trung học Assam (SEBA) có khả năng sẽ công bố Kết quả Tuyển dụng Trực tiếp Assam 2022 vào ngày 20 tháng 2022 năm XNUMX. Nó sẽ được công bố trên trang web của hội đồng và các ứng viên đã tham gia kỳ thi có thể kiểm tra. nó sử dụng thông tin đăng nhập bắt buộc. Ban gần đây…

Tìm hiểu thêm