CLAT 2024 Kết quả

Ngày phát hành kết quả CLAT 2024, Liên kết, Thời hạn dự kiến, Chi tiết hữu ích

Theo tin tức mới nhất, Hiệp hội các trường Đại học Luật Quốc gia sẽ công bố Kết quả CLAT 2024 vào ngày mai (10 tháng 2024). Kết quả sẽ được công bố trực tuyến trên trang web chính thức tại consortiumofnlus.ac.in. Tất cả các ứng viên đã xuất hiện trong Kỳ thi tuyển sinh Luật thông thường (CLAT) XNUMX đều có thể kiểm tra bảng điểm của mình bằng cách đi tới …

Tìm hiểu thêm