Kết quả HSSC CET nhóm D năm 2023

Kết quả HSSC CET Nhóm D năm 2023 Ngày, Liên kết, Giới hạn, Cách kiểm tra, Chi tiết hữu ích

Theo những diễn biến mới nhất, Ủy ban Tuyển chọn Nhân viên Haryana (HSSC) đã sẵn sàng công bố Kết quả HSSC CET Nhóm D 2023 trên trang web hssc.gov.in. Tất cả các ứng viên đã tham gia Bài kiểm tra đủ điều kiện chung (CET) cho các bài đăng nhóm D nên truy cập cổng web để kiểm tra bảng điểm trực tuyến của họ. Trên 11…

Tìm hiểu thêm