Kết quả chính của JEE 2023 Phiên 1

Kết quả chính của JEE 2023 Phiên 1 (Hết) Liên kết tải xuống, phần cắt, chi tiết hữu ích

Theo tin tức mới nhất, Kết quả chính của JEE 2023 Kỳ 1 rất được mong đợi sẽ được Cơ quan Khảo thí Quốc gia (NTA) công bố hôm nay. Nó sẽ được phát hành thông qua cổng thông tin điện tử chính thức của NTA và tất cả các thí sinh có thể kiểm tra bảng điểm của mình thông qua liên kết kết quả được tải lên trên trang web. NTA đã tiến hành Lối vào chung …

Tìm hiểu thêm