Thẻ nhập học Rajasthan PTET 2022

Liên kết tải xuống Rajasthan PTET Admit Card 2022 & Điểm thưởng

Đại học Jai Narain Vyas (JNVU) đã sẵn sàng phát hành Thẻ Nhập học PTET Rajasthan 2022 và những người đã gửi đơn đăng ký thành công có thể truy cập từ trang web của trường. Tìm hiểu tất cả các chi tiết, ngày quan trọng và điểm tốt trong bài đăng này. JNVU chịu trách nhiệm thực hiện việc Đủ điều kiện cho Giáo viên Dự bị…

Tìm hiểu thêm