Thẻ nhập học UGC NET năm 2023

Ngày đăng ký UGC NET 2023, Liên kết tải xuống, Cách kiểm tra, Cập nhật hữu ích

Theo những diễn biến mới nhất, Cơ quan Kiểm tra Quốc gia (NTA) đã ban hành phiếu giới thiệu thành phố UGC NET vào tháng 2023 năm 2023 cho Ủy ban Tài trợ Đại học- Kỳ thi Đủ điều kiện Quốc gia (UGC NET) 2023 sắp tới. NTA sẽ phát hành Thẻ Nhập học UGC NET XNUMX tiếp theo và nó cũng sẽ có thể truy cập trực tuyến trên trang web tại ugcnet.nta.nic.in. …

Tìm hiểu thêm