Ingqikithi 8 Ikilasi 2 Page 7 Ukhiye Wokuphendula

Lapha sinokhiye wokuphendula wetimu yesi-8 Ikilasi lesi-2 Ikhasi 7 noma we-2 SD iyonke. Njengoba kungenzeka uyazi, ikhuluma 'Ngemithetho Yokuphepha Ekhaya'. Ngakho-ke, sizoxoxa ngokuningiliziwe ngale nto edingekayo kubafundi.

Le ngxoxo ibalulekile ekufundeni isihlokwana esingu-1 esithi Ukuphepha Ekhaya Nokuhamba. Igxila ikakhulukazi endabeni efundwayo esekhasini 1. Izinto ezizofundwa zithathwe ku-Ministry of Education and Culture Book Thematic on Safety Safety at Home 7 Edition Ebuyekeziwe.

Ngakho-ke ake siqale uhambo lwethu lokufunda. Vele uye esigabeni esingezansi.

Itimu 8 Ikilasi lesi-2 Ikhasi lesi-7

Isithombe setimu 8 Ikilasi lesi-2 Ikhasi lesi-7

Ngakho-ke njengoba ufunda ingqikithi yalesi sihloko esiphathelene nomqondo Wokuphepha ekhaya, imibuzo yokuzijwayeza ngaphambi kokuya esivivinyweni izokusiza ekuxazululeni iphepha langempela. Esikuphakamisela kona, ukuthi kufanele uqale uzame ngokwakho.

Manje uma usazwa nobunzima ukuzenza ngokwakho lapha sizokusiza ukuxazulula imibuzo. Manje usebenzisa ukhiye wethu wokuphendula ungafunda lesi sihloko kusuka ebangeni lesi-8. Ngakho nansi yonke ingxoxo evela ekhasini lesi-7 okudingeka uyenze.

Manje, sicela ufunde futhi umbhalo ongaphansi kwesihloko esithi 'Imithetho Yokudla Kwasekuseni'.

Bafowethu nodadewethu, okulandelayo yingxoxo yetimu ye-SD yebanga lesi-8 ekhasini lesi-2.

Sicela uphinde ufunde umbhalo othi “Rules for Breakfast” ngokucophelela! Igama elithi “Nkulunkulu” lihlale libhalwe ngosonhlamvukazi. Lapha kumele unake osonhlamvukazi njengoba sikubhalele bona lapha. Ngakho-ke naka ngokukhethekile amagama anosonhlamvukazi njengokuthi 'uNkulunkulu' azohlala ebhalwe ngosonhlamvukazi.

Thandaza kuNkulunkulu ngokwezimfundiso zenkolo yakho

Ngemva kokudla, thandaza kuNkulunkulu ngokwezimfundiso zenkolo yakho.

Lapha kufanele ukhumbule ukuthi izinhlamvu zokuqala zikaNkulunkulu izabizwana zinosonhlamvukazi. Nazi izibonelo.

  • Onomusa Kakhulu,
  • Omkhulu,
  • USomandla,
  • Onomusa Kakhulu,

Izihluthulelo Zokuphendula Kwingqikithi 8 Ikilasi lesi-2 Ikhasi lesi-7

Manje njengoba usuzazi izisekelo. Ake sizame ukuphendula imibuzo esekhasini lesi-7.

Bhala imisho emihlanu usebenzisa isabizwana sikaNkulunkulu ngezansi ngendlela efanele!

Impendulo:

  1. UNkulunkulu uSomandla uzosinika intethelelo.
  2. Thandaza kuNkulunkulu uSomandla ukuba Agcinwe Akude nawo wonke umonakalo.
  3. UMkhulu uthela Izibusiso Zakhe phezu kwabantu.
  4. USomandla uNomusa uyohlale evikela izinceku zaKhe ezingcwele.
  5. UNkulunkulu Onomusa uyohlala ethanda izidalwa Zakhe.
  6. UNkulunkulu uSomandla uyohlala enikeza umusa Wakhe.

Ngakho-ke, lezi ezinye izibonelo zetimu yempendulo yetimu ye-SD yeBanga lesi-8 lekhasi lesi-2 kuwe. Sithemba ukuthi lokhu kuzokusiza kuwo wonke umsebenzi okwamanje. Ngakho sikufisela konke okuhle ekwenzeni umsebenzi wakho ngenjabulo nangendlela efanele.

Kungenxa yolwazi olujwayelekile ukuthi lo khiye wempendulo ube umhlahlandlela wabazali noma abafundisi basekhaya ukuze baqondise izingane ohlelweni lwazo lokufunda. Lezi akuzona izimpendulo zokugcina nezilungile kakhulu, kungase kube nezinguquko ezilandela imithetho neziqondiso.

Ngakho-ke, lezi zimpendulo ezinikezwe ngenhla ziyizibonelo ezifanele nezilungile ezingasetshenziswa ukuchaza izifundo kubafundi ekhaya. Uma uneminye imibuzo nokuphawula mayelana nalezi zibonelo zizwe ukhululekile ukunikeza umbono wakho esigabeni sokuphawula esingezansi.

Isiphetho

Lapha sikulethele ukhiye wempendulo Yetimu 8 Ikilasi 2 Ikhasi le-7 lokufunda kwakho. Lesi sihloko sihlobene 'Nemithetho Yokuphepha Ekhaya' efundwe Esihlokweni Sokufunda 1 Itimu 1 Ukuphepha Ekhaya Nohambo. Kujabulele ukufunda kubo bonke!

Shiya amazwana