Isiphi Isijeziso IMan City Ezobhekana Naso Ngokuphula Imithetho Yezezimali - Izijeziso Ezingenzeka, Impendulo Yeqembu

Ikilabhu yase-England iManchester City itholwe inecala lokwephula imithetho eyehlukene yeFinancial Fair Play (FFP) yi-English Premier League. Manje noma yisiphi isijeziso singenzeka ekilabhini yaseManchester esendaweni yesi-2 etafuleni le-Premier League. Yazi ukuthi yisiphi isijeziso esizobhekana neMan City ngokwephula imithetho ye-FFP kanye nezimpendulo zeqembu ezinsolweni ezenziwe yiPremier League.

Izolo i-English Premier League ikhiphe isitatimende lapho ibalule yonke imininingwane yemithetho ephulwe yiCity. Amacala angase alimaze kakhulu ikilabhu nekusasa layo njengoba isijeziso esilindelekile singalenza lehliselwe esigabeni sesibili noma linqamule amaphuzu angu-15 noma ngaphezulu enanini eliyinqobile kule sizini.

Ompetha abavikela i-EPL njengamanje bangaphansi kwezinsolo zokwephula imithetho yezezimali ye-premier League kanti umbiko uveza ukuthi kunezinsolo zokuphulwa kwemithetho engaphezu kwe-100. Kube yisonto elinzima kuManchester City njengoba ihlulwe yiTottenham ngeSonto kwathi ngoMsombuluko, yazi ukuthi iphule umthetho wezimali.

Isiphi Isijeziso iMan City ezobhekana naso?

Isijeziso esingaba khona sokwephula imithetho yezezimali singaba sikhulu. Ngokomthetho we-premier League, ikilabhu ingaphuca iCity izicoco, iyishaye ngokuphucwa amaphuzu futhi okungenzeka ukuthi iyikhiphe kulo mqhudelwano. Esinye isijeziso esingase sibe wukubajezisa ngemali eshisiwe okwamanje ebukeka iyilungele ikilabhu njengoba ingakwazi ukukhokha inhlawulo.

Abaphathi bophiko bebephenya leli cala iminyaka emine kanti sebeyikhiphe yonke imininingwane ngokuphulwa kwemithetho. Ngokwesitatimende, ikilabhu yephule imithetho ehlukene ye-W51 futhi yehlulekile ukuhlinzeka “ngemininingwane yezezimali enembile” kwiligi.

Ngokusho kwe-rulebook, amacala okwephula imithetho ye-W51 yilapho ikilabhu ehlulekayo ukulandela le mithetho ethile futhi itholakala inecala ngemuva kokuthi zonke izinyathelo zingajeziswa ngokumiswa, ukudonswa amaphuzu, noma nokuxoshwa. Uma sekukhishwe isinqumo sekhomishana ezimele iDolobha lingabhekana nanoma yisiphi salezi unswinyo.

Isigatshana esisencwadini yomthetho sithi “Emuva kokuzwa futhi yacubungula lezi zici ezinciphisayo, Ikhomishana ingase iyimise [ikilabhu] ukuthi idlale Imidlalo Yeligi nanoma yimiphi imiqhudelwano emiqhudelwaneni eyingxenye yoHlelo Lwemidlalo noma I-Professional Development Leagues isikhathi esifana naso. ucabanga ukuthi kufanelekile."

Futhi, uMthetho W.51.10 ufundeka ngokuthi “yenza okunye ukuhleleka ngendlela ekubona kufanele,” cishe okuhlanganisa nekhono lokuphuca izicoco kunoma iyiphi ikilabhu eziwinile. Ngakho-ke, noma yisiphi isijeziso singanikezwa iMan City uma amacala efakazelwa.

Muva nje kuSeria A, iziqhwaga iJuventus zithole ukudonswa amaphuzu angu-15 kulandela uphenyo mayelana nokuhwebelana kweqembu okwedlule kanye nezezimali. IJuventus manje isilele endaweni ye-13 esicongweni futhi iphumile emjahweni wezindawo zase-Europe.

Impendulo yeMan City Ezinsolweni Ezenziwe YiPremier League

IManchester City iphendule ngokushesha yakhipha isitatimende lapho icele khona ikhomishana ezimele ezobuyekeza lonke udaba. IMan City ayikwazi ukudlulisa noma yisiphi isigwebo eNkantolo Yokulamula Kwezemidlalo njengoba yenza ngenkathi i-UEFA ibabeka icala ngemithetho ye-FFP njengoba imithetho yePremier League ibanqabela leyo nketho.

Isitatimende esikhishwe yiqembu sifundeka kanje: "IManchester City FC imangele ukukhishwa kwalezi zinsolo zokwephulwa kweMithetho yePremier League, ikakhulukazi uma kubhekwa ukusebenzelana okubanzi kanye nenani elikhulu lezinto ezinemininingwane enikezwe i-EPL."

Ikilabhu iphinde yengeza ngokuthi “Ikilabhu iyakwamukela ukubuyekezwa kwalolu daba yikhomishini ezimele, ukuze icubungule ngokungachemi indikimba yobufakazi obungephikiswe obukhona ukweseka isikhundla sayo,” kwengeza iCity. "Ngakho-ke, sibheke ngabomvu ukuthi lolu daba luqedwe unomphela."

Impendulo yeMan City Ezinsolweni Ezenziwe YiPremier League

ICity ingase ibhekane nezinselele eziningi njengoba kunokuqagela ngekusasa likaPep Guardiola eqenjini owake wathi “Uma basolwa ngokuthile, ngiyababuza, 'ngitshele ngalokho', bayachaza futhi ngiyabakholelwa. Ngathi kubo 'uma ningiqambela amanga, ngakusasa ngingekho'. Ngizobe ngiphumile futhi ngeke usaba umngane wami.”

Ungase futhi ube nentshisekelo yokufunda Ubani uCatherine Harding

Isiphetho

Ngakho-ke, yisiphi isijeziso esizobhekana neMan City uma kutholakala ukuthi unecala lokwephula imithetho yezezimali ye-PL akuseyona impicabadala njengoba sethule yonke imininingwane mayelana nezijeziso ngokwemithetho. Yilokho okwalena yokwabelana ngemicabango kanye nemibuzo yakho, sebenzisa ibhokisi lokuphawula elinikezwe ngezansi.

Shiya amazwana