DMCA

هر نوع رسانه در مالکیت صاحب حق است. ما دوست نداریم که افراد دیگر بدون رضایت ما از مطالب ما به هر شکلی استفاده کنند و در اینجا همین کار انجام می شود لاس پرس.

با این حال، نمی‌توان همیشه در سمت راست خط کار کرد و ممکن است اتفاقاتی بیفتد و ممکن است ما را در سمت اشتباه حصار بیابید. برای چنین مواردی، ما خط مشی روشنی داریم و برای اصلاح اشتباه، همکاری شما را می طلبیم.

سیاست حق چاپ DMCA

ما باید شخصی را که از طرف صاحب حق چاپ به عنوان نهادی مجاز معرفی می شود ، "ادعا شده است نقض شده است" داشته باشد ، دارای امضای فیزیکی یا الکترونیکی باشد.

هنگام گزارش تخلف، لطفاً اثر یا مطالبی را که طبق ادعای شما ناقض حق چاپ است، شناسایی کنید. این می تواند شامل اطلاعاتی در مورد مکان مطالب نقض کننده در سایت ما باشد که می خواهید ما آن را حذف کنیم. هرچه توضیحات مفصل تر باشد، بررسی مطالب یا اطلاعات و انجام اقدامات مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن برای ما آسان تر خواهد بود.

اطلاعات تماس اطلاع‌دهنده: این شامل آدرسی از جمله ایمیل، شماره تلفن و غیره است که می‌توانیم از آن برای تماس با شما یا تأیید ادعا استفاده کنیم. بیانیه ای مبنی بر اینکه شاکی با حسن نیت باور دارد که مطالب توسط مالک حق نسخه برداری، قانون یا نماینده آن مجاز نیست. بیانیه باید حاوی منبعی باشد که به ما در تأیید صحت ادعا کمک کند.

بعلاوه، سند یا بیانیه ای که نشان دهنده اختیارات ابلاغ کننده برای شکایت از طرف صاحب مطالب موضوع باشد.

هنگامی که شکایت را دریافت کردیم و ثابت شد که حق چاپ نیز نقض شده است ، این سیاست ماست:

برای حذف یا غیرفعال کردن دسترسی به مواد متخلف ؛

برای اطلاع دادن به عضو یا کاربر که دسترسی به مطالب را حذف یا غیرفعال کرده ایم.

برای اطلاع شاکی از اقدامی که انجام داده ایم.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده]