چالش طلسم در TikTok

چرا چالش طلسم در ترند TikTok؟ پیشینه و بینش

چالش طلسم در TikTok روند جدیدی است که سر و صدای زیادی در سراسر اینترنت ایجاد می کند و مردم دیوانه می شوند. واکنش ها متفاوت است برخی محتوای ساخته شده توسط کاربران TikTok را مسخره می کنند و تعداد کمی از کلیپ های مربوط به این چالش را دوست دارند. خواه دلیل خوبی باشد یا…

ادامه مطلب