Slayers Unleashed Codes Wiki نوامبر 2022 – بازخرید بسیاری از رایگان های شگفت انگیز

سلام روباه‌ها، ما اینجا با Slayers Unleashed Codes Wiki هستیم که شامل همه کدهای کاری Slayers Unleased Roblox است. جوایز رایگان زیادی برای بازخرید برای بازیکنان وجود خواهد داشت مانند بازی مجدد رایگان، افزایش تجربه، علامت قاتل و چندین آیتم دیگر.

تجربه Roblox Slayers Unleased یکی از محبوب‌ترین تجربه‌های Roblox است که روزانه هزاران بازدیدکننده دارد. این بازی ویدیویی با الهام از جنگنده معروف انیمه "Demon Slayer" تجربه بازی جذابی را ارائه می دهد. بازیکنان می توانند شخصیت های خود را بسازند و با مبارزه با شیاطین شیطانی جهان را کشف کنند.

برای بهبود آمار و مهارت های خود باید چندین ماموریت را تکمیل کنید. هدف اصلی یک بازیکن تبدیل شدن به ماهرترین بازیکن و کشتن شیاطین است. اگر از طرفداران انیمه باشید، تمام ویژگی هایی را دارد که از یک ماجراجویی بازی مبتنی بر انیمه انتظار دارید.

Roblox Slayers Unleashed Codes Wiki

با استفاده از این ویکی Slayers Unleased Codes، می توانید آخرین کدهای قابل بازخرید این بازی را با جوایز شگفت انگیزی که به آنها متصل شده است، بیابید. علاوه بر مجموعه، شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه از کدهای فعال برای به دست آوردن آسان چیزها استفاده کنید.

در اصل، یک کد بازخرید یک کوپن الفبایی است که به شما امکان می دهد چیزهای رایگان را از فروشگاه درون برنامه ای دریافت کنید. توسعه دهندگان برنامه های بازی این کوپن ها را ارائه می دهند. کدها به طور مرتب از طریق پلتفرم های رسانه های اجتماعی منتشر می شوند و پس از مدتی منقضی می شوند.

با استفاده از این کوپن های رمزگذاری شده، می توانید رایگان های مربوط به هر کوپن را دریافت کنید و از آنها در طول بازی برای بهبود مهارت های خود استفاده کنید. بازیکنان همچنین می توانند شخصیت های خود را با استفاده از موادی که پس از بازخرید این کدها دریافت می کنند، سفارشی کنند.

Slayers Unleashed Codes 2022 (نوامبر)

لیست زیر شامل Slayers Unleashed Codes 2022 است که در حال حاضر فعال هستند به همراه جوایز رایگان مرتبط با آنها.

لیست کدهای فعال

 • ;codeBreathingValReset1 – بازخرید کد برای تنفس مجدد
 • ;codeBreathingValReset2 – بازخرید کد برای تنفس مجدد
 • ;codeDemonArtValReset1 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;codeDemonArtValReset2 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;codeValExpBoost – تقویت EXP (کد جدید)
 • ;codeValResetPoints1 – بازنشانی نقاط آمار (کد جدید)
 • ;codeClanRerollVal1 – تغییر مجدد قبیله
 • ;codeClanRerollVal2 – clan reroll
 • ;codeClanRerollVal3 – clan reroll
 • ;codeClanRerollVal4 – clan reroll
 • ;codeRaceRerollVal1 – مسابقه مجدد
 • ;codeRaceRerollVal2 – مسابقه مجدد
 • ;codeRaceRerollVal3 – مسابقه مجدد
 • ;codeRaceRerollVal4 – مسابقه مجدد

لیست کدهای منقضی شده

 • ;code FillerBreathingReset1 – تنفس مجدد
 • ;code FillerBreathingReset2 – تنفس مجدد
 • ;code FillerBreathingReset3 – تنفس مجدد
 • ;code FillerDemonArtReset1 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;code FillerDemonArtReset2 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;code FillerDemonArtReset3 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;کد FillerClanReroll1 – clan reroll
 • ;کد FillerClanReroll2 – clan reroll
 • ;کد FillerClanReroll3 – clan reroll
 • ;کد FillerClanReroll4 – clan reroll
 • ;کد FillerClanReroll5 – clan reroll
 • ;code FillerRaceReroll1 – مسابقه مجدد
 • ;code FillerRaceReroll2 – مسابقه مجدد
 • ;code FillerRaceReroll3 – مسابقه مجدد
 • ;code FillerRaceReroll4 – مسابقه مجدد
 • ;code FillerRaceReroll5 – مسابقه مجدد
 • ;code Breathing1Summer – تنفس مجدد
 • ;code Breathing2Summer – تنفس مجدد
 • ;code Breathing3Summer – تنفس مجدد
 • ;code Demon1Summer – demon art reroll
 • ;code Demon2Summer – demon art reroll
 • ;code Demon3Summer – demon art reroll
 • ;code ClanReroll1 – clan reroll
 • ;code ClanReroll2 – clan reroll
 • ;code ClanReroll3 – clan reroll
 • ;code ClanReroll4 – clan reroll
 • ;code ClanReroll5 – clan reroll
 • کد 4xExp – exp boost
 • ;code ResetPoints – بازنشانی آمار
 • کد SummerSide1 – تنفس مجدد
 • کد SummerSide2 – تنفس مجدد
 • کد SummerSide3 – تنفس مجدد
 • کد SummerSide4 – تنفس مجدد
 • کد SummerSide5 – تنفس مجدد
 • کد SummerPow1 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • کد SummerPow2 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • کد SummerPow3 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • کد SummerPow4 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • کد SummerPow5 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • کد SumClan1 – clan reroll
 • کد SumClan2 – clan reroll
 • کد SumClan3 – clan reroll
 • کد SumClan4 – clan reroll
 • کد SumClan5 – clan reroll
 • کد SumRace1 – مسابقه مجدد
 • کد SumRace2 – مسابقه مجدد
 • کد SumRace3 – مسابقه مجدد
 • کد SumRace4 – مسابقه مجدد
 • ؛کد NewBreathingReset1 – تنفس مجدد
 • ؛کد NewBreathingReset2 – تنفس مجدد
 • ؛کد NewBreathingReset3 – تنفس مجدد
 • ;code NewDemonArtReset1 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;code NewDemonArtReset2 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ;code NewDemonArtReset3 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛کد NewClanReroll1 – clan reroll
 • ؛کد NewClanReroll2 – clan reroll
 • ؛کد NewClanReroll3 – clan reroll
 • ؛کد NewClanReroll4 – clan reroll
 • ؛کد NewClanReroll5 – clan reroll
 • کد 1YRBREATHING1 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING2 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING3 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING4 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING5 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING6 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING7 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING8 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING9 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING10 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING11 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING12 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING13 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING14 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING15 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING16 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING17 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING18 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING19 – چرخش مجدد تنفس
 • کد 1YRBREATHING20 – چرخش مجدد تنفس
 • ؛ کد 1YRBDA1 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA2 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA3 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA4 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA5 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA6 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA7 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA8 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA9 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA10 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA11 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA12 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA13 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA14 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA15 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA16 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA17 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA18 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA19 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛ کد 1YRBDA20 – نمایش مجدد هنر شیطان
 • ؛کد 1YR_RACE1 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE2 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE3 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE4 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE5 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE6 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE7 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE8 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE9 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE10 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE11 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE12 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE13 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE14 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE15 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE16 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE17 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE18 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE19 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_RACE20 - مسابقه مجدد
 • ؛کد 1YR_CLAN1 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN2 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN3 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN4 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN5 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN6 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN7 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN8 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN9 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN10 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN11 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN12 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN13 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN14 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN15 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN16 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN17 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN18 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN19 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛کد 1YR_CLAN20 – تغییر مجدد قبیله
 • ؛ کد 1YR_MARK1 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK2 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK3 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK4 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK5 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK6 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK7 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK8 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK9 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK10 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK11 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK12 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK13 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK14 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK15 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK16 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK17 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK18 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK19 – بازگردانی علامت قاتل
 • ؛ کد 1YR_MARK20 – بازگردانی علامت قاتل
 • کد 1yearreset – تنظیم مجدد آمار

نحوه بازخرید کدها برای Slayers Unleashed Roblox

نحوه بازخرید کدها برای Slayers Unleashed Roblox

اگر علاقه مند به دریافت موارد ذکر شده در Slayers Unleased Codes Wiki هستید، مراحل گام به گام ارائه شده در زیر را دنبال کنید. برای جمع آوری تمام جوایز پیشنهادی، دستورالعمل ها را دنبال کنید.

1 گام

ابتدا Slayers Unleashed را با استفاده از وب سایت یا برنامه Roblox بر روی دستگاه خود راه اندازی کنید.

2 گام

یک گزینه Play را در صفحه خواهید دید که روی آن کلیک/ضربه بزنید و ادامه دهید.

3 گام

در اینجا گزینه Chat را در گوشه سمت چپ بالا مشاهده خواهید کرد، بنابراین، روی آن کلیک کنید/ ضربه بزنید.

4 گام

اکنون باید کدهای فعال داده شده در Slayers Unleased Codes Wiki را یکی یکی وارد کنید، بنابراین، آنها را وارد کنید. همچنین می توانید از دستور copy-paste برای قرار دادن کد در کادر استفاده کنید.

5 گام

در نهایت، روی دکمه Redeem روی صفحه کلیک یا ضربه بزنید تا بازخرید کامل شود و موارد رایگان پیشنهادی را بدست آورید.

همچنین ممکن است علاقه مند به بررسی باشید کدهای One Punch Fighters 2022

سوالات متداول

کدهای بیشتری برای Slayers Unleased کجا پیدا کنیم؟

شما می توانید پیوستن به قاتلان اختلاف را به راه انداختند سرور برای به روز نگه داشتن خود با ورود کدهای جدید.

آیا بازی Slayers Unleased رایگان است؟

بله، مانند هر بازی دیگری در پلتفرم Roblox، بازی رایگان است و فقط باید به پورتال Roblox مراجعه کنید یا از برنامه آن برای شروع بازی استفاده کنید.

نتیجه

ممکن است با کمک ویکی Slayers Unleased Codes آیتم ها و منابعی را که همیشه می خواستید در اسلحه خانه خود پیدا کنید. با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، می توانید آنها را بدست آورید. این پست به پایان می رسد، اگر نظر یا نظری در مورد آن دارید، لطفاً آن را در کادر نظرات انجام دهید.

ارسال نظر