Kết quả AWS 2022

Kết quả AWS 2022 Liên kết tải xuống, Cắt bỏ, Chi tiết quan trọng

Được biết, Hiệp hội Giáo dục Phúc lợi Quân đội (AWES) đã công bố Kết quả AWES 2022 vào hôm nay, ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX, thông qua trang web chính thức của mình. Với sự trợ giúp của số báo danh và ngày sinh, các ứng viên đã tham gia kỳ thi tuyển dụng này có thể kiểm tra kết quả của mình. Tuyển dụng nhân sự tại tất cả các học viện, trường phổ thông, cao đẳng là…

Tìm hiểu thêm

Kết quả ICSI CSEET tháng 2022 năm XNUMX

Kết quả ICSI CSEET Tháng 2022 năm XNUMX Liên kết tải xuống, Chi tiết quan trọng

Theo báo cáo mới nhất, Viện Thư ký Công ty Ấn Độ (ICSI) đã công bố Kết quả ICSI CSEET tháng 2022 năm 21 vào ngày 2022 tháng 4 năm 00 lúc 2022:XNUMX chiều. Các ứng viên đã xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh này có thể kiểm tra kết quả của họ bằng thông tin đăng nhập của họ. Bài kiểm tra đầu vào điều hành thư ký công ty (CSEET) XNUMX cho…

Tìm hiểu thêm

Kết quả AIIMS INI CET

Kết quả AIIMS INI CET 2022 Ngày phát hành, Liên kết tải xuống, Chi tiết hữu ích

Theo các báo cáo mới nhất, Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) đã sẵn sàng công bố Kết quả AIIMS INI CET 2022 vào hôm nay, ngày 19 tháng 2022 năm XNUMX. Nó sẽ được cung cấp trên trang web chính thức và các ứng viên có thể kiểm tra bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cần thiết. AIIMS đã tiến hành Kỳ tuyển sinh Kết hợp Tầm quan trọng Quốc gia …

Tìm hiểu thêm

Kết quả GPSTR của Karnataka

Kết quả Karnataka GPSTR Danh sách lựa chọn năm 2022, Liên kết tải xuống, Chi tiết quan trọng

Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học, Karnataka đã công bố Kết quả GPSTR Karnataka 2022 vào ngày 18 tháng 2022 năm 2022 thông qua trang web của mình. Những người đã xuất hiện trong kỳ thi viết Tuyển dụng giáo viên tiểu học sau đại học năm 2022 có thể kiểm tra kết quả của họ bằng phương pháp xác định tên hoặc sử dụng Số báo danh. Danh sách lựa chọn GPSTR XNUMX cũng…

Tìm hiểu thêm

Kết quả BPSC thứ 67

BPSC 67th Prelims Kết quả 2022 Ngày, Cắt bỏ, Liên kết, Chi tiết quan trọng

Theo tin tức mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công cộng Bihar (BPSC) đã sẵn sàng để công bố Kết quả BPSC 67th Prelims 2022 được chờ đợi từ lâu vào ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX. Sau khi được công bố, các ứng viên xuất hiện trong kỳ thi sơ tuyển có thể kiểm tra và tải xuống kết quả sử dụng thông tin đăng nhập của họ. Nhiều nền tảng truyền thông đáng tin cậy đang báo cáo kết quả…

Tìm hiểu thêm

Kết quả JPSC AE 2022

Kết quả cuối cùng của JPSC AE 2022 - Ngày, Liên kết, Cắt bỏ, Chi tiết tiện dụng

Theo tin tức mới nhất, Ủy ban Dịch vụ Công Jharkhand (JPSC) đã công bố Kết quả JPSC AE 2022 vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX. Liên kết kết quả được kích hoạt và bạn có thể truy cập bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cần thiết như Số cuộn & Ngày sinh. Thi viết và phỏng vấn tuyển dụng (Advt. No. -…

Tìm hiểu thêm

Kết quả cuối cùng của SSC GD

Kết quả cuối cùng của SSC GD 2022 Hết PDF - Liên kết tải xuống, Danh sách khen thưởng, Chi tiết tiện dụng

Ủy ban Tuyển chọn Nhà nước (SSC) đã công bố Kết quả cuối cùng của SSC GD 2022 vào ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX qua trang web. Các ứng viên đã xuất hiện trong kỳ thi viết có thể kiểm tra kết quả của họ bằng thông tin đăng nhập bắt buộc. Một số lượng lớn những người khao khát tìm kiếm một công việc đã tự đăng ký và tham gia vào giai đoạn đầu tiên…

Tìm hiểu thêm

Kết quả UGC NET

Kết quả UGC NET 2022 Thời gian, Ngày, Liên kết tải xuống, Chi tiết tiện dụng

Cơ quan Kiểm tra Quốc gia (NTA) đã sẵn sàng đưa ra Kết quả UGC NET 2022 vào ngày hôm nay 5 tháng 2022 năm 2021 vào bất kỳ lúc nào theo thông báo của Chủ tịch UGC Mamidala Jagadesh Kumar. Sau khi được phát hành, các ứng viên xuất hiện vào tháng 2022 năm XNUMX và tháng XNUMX năm XNUMX (các chu kỳ hợp nhất) hiện có thể kiểm tra thẻ điểm của họ bằng thông tin đăng nhập của họ. Các …

Tìm hiểu thêm

Kết quả MPPSC AE

Kết quả MPPSC AE 2022 Ngày, Liên kết tải xuống, Chi tiết quan trọng

Ủy ban Dịch vụ Công cộng Madhya Pradesh đã công bố Kết quả MPPSC AE 2022 vào ngày hôm nay 4 tháng 2022 năm 3 qua trang web. Các ứng viên đã xuất hiện trong kỳ kiểm tra bây giờ có thể kiểm tra kết quả bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập bắt buộc. Ủy ban đã tiến hành kỳ thi Kỹ sư trợ lý MPPSC vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và một số lượng lớn các ứng viên đã xuất hiện…

Tìm hiểu thêm

Kết quả của Thanh tra Hợp tác xã PPSC

Kết quả Thanh tra Hợp tác xã PPSC 2022 Ngày phát hành, Liên kết tải xuống, Điểm phạt

Ủy ban Dịch vụ Công cộng Punjab dự kiến ​​sẽ công bố Kết quả Thanh tra Hợp tác xã PPSC 2022 vào ngày 4 tháng 2022 năm XNUMX theo nhiều báo cáo. Nó có thể được phát hành bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay, do đó các ứng cử viên nên kiểm tra trang web PPSC thường xuyên. Sau khi được xuất bản, các ứng viên có thể kiểm tra và tải xuống kết quả của kỳ thi viết bằng cách cung cấp…

Tìm hiểu thêm

DSSSB Trợ lý Giáo viên Tiểu học Kết quả

Trợ lý DSSSB Kết quả giáo viên tiểu học năm 2022 Ngày, Liên kết, Chi tiết quan trọng

Hội đồng tuyển chọn dịch vụ cấp dưới Delhi (DSSSB) đã sẵn sàng công bố kết quả trợ lý giáo viên tiểu học năm 2022 của DSSSB vào ngày hôm nay, ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX. Liên kết kết quả sẽ được kích hoạt bất kỳ lúc nào trong hôm nay và bạn có thể truy cập bằng thông tin đăng nhập bắt buộc. Các ứng viên đã đăng ký và xuất hiện trong phần thi viết đã chờ đợi một…

Tìm hiểu thêm

Rajasthan BSTC Kết quả

Rajasthan BSTC Result 2022 Ngày và giờ, Liên kết tải xuống, Chi tiết hữu ích

Bộ Giáo dục Tiểu học Chính phủ Rajasthan đã sẵn sàng công bố Kết quả Rajasthan BSTC 2022 vào hôm nay ngày 1 tháng 2022 năm 1. Theo tin tức mới nhất, kết quả của kỳ thi tuyển sinh này sẽ được công bố lúc XNUMX giờ chiều hôm nay. Sau đó, các ứng viên có thể kiểm tra và tải xuống kết quả của họ bằng cách truy cập trang web chính thức của…

Tìm hiểu thêm