Thẻ nhập học CG TET 2022

CG TET Admit Card 2022 Ngày phát hành, Liên kết, Chi tiết quan trọng

Hội đồng Khảo thí Chuyên nghiệp Chhattisgarh (CGPEB) chuẩn bị công bố Thẻ Nhập học CG TET 2022 vào ngày hôm nay 12 tháng 2022 năm 2022 thông qua trang web chính thức theo thông tin mới nhất. Những người đã hoàn thành đăng ký thành công có thể lấy chúng từ trang web. Kỳ kiểm tra tư cách giáo viên Chhattisgarh (CG TET) XNUMX sẽ được tổ chức…

Tìm hiểu thêm