Thẻ vào TẾT WB

Liên kết tải xuống WB TET 2022, Ngày thi, Chi tiết quan trọng

Hội đồng Giáo dục Tiểu học Tây Bengal (WBBPE) đã công bố Thẻ chấp nhận TET của WB năm 2022 trên trang web chính thức. Ứng viên đã đăng ký thành công cho bài kiểm tra tư cách này hiện có thể kiểm tra và tải xuống thẻ từ trang web của hội đồng. Kỳ thi Tư cách giáo viên Tây Bengal (WB TET) là kỳ thi cấp tiểu bang được tiến hành …

Tìm hiểu thêm